top of page
DSC_0513.jpg
DSC_0510.jpg

Psalm prezentowany w przestrzeni „LAB 303”
w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ​

17–30.04.2018 r. 

 

Psalm” odwołuje się do procesu odzyskiwania głosu. Właściwy dźwięk – głos – związany jest z ciałem i jego instrumentami: powstaje dzięki pracy fałdów głosowych znajdujących się na bocznych ścianach krtani. Rehabilitacja – proces przywracania głosu – nie tylko ćwiczy ciało, lecz przenosi się echem na wiele płaszczyzn życia. Jest mozołem, przez który brniemy własnymi siłami. W końcu skłania do szukania nadludzkiej pomocy. „Psalm” trafia w trudno uchwytny punkt, gdzie abstrakcja języka bezpośrednio styka się z cielesnością.

(tekst do wystawy dr Małgorzata Szandała)

Polskie słowo „psalm” ma źródło w greckim rzeczowniku psalmos, a z kolei ten termin pochodzi

od czasownika psallein. Znaczenie podstawowe:

szarpać, pociągać.

Znaczenia pochodne:

rwać włosy, napinać cięciwę łuku, grać na instrumencie strunowym,

śpiewać – to późniejsze znaczenie.

 

 

bottom of page